معماری
خانه / فعالیتونه / نشست هماهنگی فعالیت ها و همکاری ها بین نهاد ها و دانشگاه های که در عرصه آموزش روزنامه نگاری فعالیت می کنند، به ابتکار اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، در دفتر این اتحادیه تدویر یافت

نشست هماهنگی فعالیت ها و همکاری ها بین نهاد ها و دانشگاه های که در عرصه آموزش روزنامه نگاری فعالیت می کنند، به ابتکار اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، در دفتر این اتحادیه تدویر یافت

نشست هماهنگی فعالیت ها و همکاری ها بین نهاد ها و دانشگاه های که در عرصه آموزش روزنامه نگاری فعالیت می کنند، به ابتکار اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، در دفتر این اتحادیه تدویر یافت.
در این نشست که به دعوت کمیته ژورنالیزم اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تدویر یافته بود، روسا و معاونین پوهنځی های ژورنالیزم چند پوهنتون خصوصی کابل و نماینده گانی از انجمن نویسند گان و ژورنالیستان گهیځ و مؤسسه ارتقای ظرفیت مهر آوران شرکت ورزیده بودند و روی موضوعاتی چون گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه به بحث و مناقشه پرداختند.
همچنان در این نشست روی توحید و هماهنگ سازی مفردات نصاب تدریسی در پوهنځی های ژورنالیزم پوهنتون های مختلف، چگونگی نوشتار و تنظیم پایان نامه های تحصیلی نزد محصلین سال اخیر پوهنځی های ژورنالیزم و ارتباط عامه و ایجاد و گسترش کتابخانه های مسلکی در عرصه روزنامه نگاری و ارتباط عامه، بحث های همه جانبه صورت گرفت و شرکت کننده گان تأکید کردند که این چنین نشست ها باید ادامه یافته و بیشتر فرا گیر شوند.
استاد سردار محمد دیندار خیل رئیس انجمن نویسند گان و ژورنالیستان گهیځ در حالیکه مختصری از فعالیت ها و عرصه های کاری این انجمن را برای حاضرین این نشست شرح داد، روی ایجاد همکاری های هماهنگ و پلان شده با همه نهاد های آموزشی که در عرصه ژورنالیزم و روزنامه نگاری فعالیت دارند، تأکید ورزید و ادامه چنین نشست ها را مثمر و مفید تلقی کرد.

اشتراک کننده گان این نشست از اتحادیه سرتاسری پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و به گونه مشخص از کمیته ژورنالیزم این اتحادیه، به خاطر این ابتکار سود مند،قدر دانی نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس